28 d’abril 2006

Ets un pirata?

Segons la legislació actual ets realment un pirata? pots fer un test a www.nosoypirata.com. A part del test ho trobareu informació sobre la legislació i tot el tema de les descàrregues.

27 d’abril 2006

[web] sons de qualsevol cosa

Llegeixo a GenBeta que existeix una comunitat on es publiquen sons grabats per els propis usuaris de qualsevol cosa: SoundTransit. Per exmeple podeu buscar sons per paraules clau o fins i tot per la seva localització, ciutat, etc. També hi ha el que anomenen book a transit que seria com una espècie de viatge sònic des d'un lloc a un altre.

 

26 d’abril 2006

[windows] redireccionar ports


Podeu redireccionar els ports IP de la vostra màquina a qualsevol altra amb AnalogX PortMapper.

    

25 d’abril 2006

[php] fer que el navegador no guardi les imatges en la cache

Si no voleu que el navegador guardi les imatges en la cache cal incloure la capçalera html en la generació de la imatge i en la pàgina que la mostra de la següent manera:

header("Expires: Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 GMT");
header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT");
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0",false);
session_cache_limiter("must-revalidate");


si teniu un php que us genera la imatge també cal posar-hi:

header("Cache-Control: max-age=1, s-maxage=1, no-cache, must-revalidate");
session_cache_limiter("nocache");


24 d’abril 2006

[latex] noms d'arxius amb caràcters especials

Compte al escriure noms d'arxius amb caràcters especials amb latex: per exemple nom_arxiu.txt ja que el caracter '_' no us l'interpretarà correctament.
Cal posar una barra invertida davant del caràcter '_' de la següent manera: nom\_arxiu.txt.
També cal fer-ho per els simbols: { } # & % ~ $ _ ^

21 d’abril 2006

[php] passar una llista de checkbox d'un formulari amb PHP

si vols fer un checklistbox amb web ho pots fer de la següent manera:
en un formulari crea tants checkbox com vulguis amb el mateix nom (el nom ha de ser amb format llista: nom[]).
Per exemple:

<form...>
<br><input type="checkbox" name="llista[]" value="valor1">Valor 1
<br><input type="checkbox" name="llista[]" value="valor2">Valor 2
etc...
</form>


Quan es fa el submit cal recpuerar la llista amb PHP de la següent manera:

$llista = $_REQUEST['llista'];

i accedir als elements de la llista que és un array:

$llista[0]...  

20 d’abril 2006

[firefox] imatges i zoom

Si consulteu sovint pàgines amb imatges (molt grans o molt petites) podeu utilitzar aquesta extensió: Image zoom.
Us permetrà fàcilment ampliar o reduïr les imatges, o fer que les imatges grans s'ajustin al vostre navegador.

  

19 d’abril 2006

[web] gestiona la teva pàgina web

Llegeixo a Innovació que hi ha una eina de Google que permet obtenir multitud d'estadístiques de la vostra pàgina web. Es tracta de Google Analytics i va més enllà d'un simple comptador, oferint estadístiques a varis nivells: Executiu, Màrqueting i Webmaster.


 

18 d’abril 2006

[pc] una eina de diagnòstic i recuperació

Us podeu baixar una potent eina de diagnòstic i recuperació de sistemes. Es tracta de The ultimate boot cd. Us podeu baixar la imatge ISO del CD. Un cop cremat arrenqueu amb el CD i tindreu a la vostra disposició eines de:

 • diagnòstic del disc dur
 • neteja del disc dur
 • clonació de disc dur
 • editors de disc a baix nivell
 • editors de particions
 • gestors de boot
 • gestors de fitxers
 • eines NTFS
 • testejadors de cpu, memòria i sistema
 • benchmarking
 • antivirus
 • utilitats de xarxa 

13 d’abril 2006

[Linux] cercar una comanda ja escrita al bash

Si utilitzeu freqüentment el shell podeu recuperar una comanda ja escrita anteriorment amb Ctrl+R. Llavors escriviu una part d'alguna paraula que contingui la comanda (pot ser la comanda o algun dels paràmetres) i llavors us mostrarà la més recent. Si voleu cercar més comandes amb el text que heu escrit premeu consecutivament més Ctrl+R.


  

12 d’abril 2006

[Linux] escannejar ports

Pots escannejar els ports d'una màquina amb Nmap - Free Security Scanner For Network Exploration & Security Audits de la següent manera:
nmap ip -p0-5000

això escanneja els ports fins al 5000.

11 d’abril 2006

[latex] profunditat de la taula de contingut

En el document mestre podeu incloure l'index o taula de contingut (TOC) del document. Si voleu augmentar la profunditat o nivell que us mostra ho podeu amb la següent instrucció


\setcounter{tocdepth}{4}
\tableofcontents


 

10 d’abril 2006

[web] Google català

Si preferiu cercar a google en català podeu fer-ho personalitzant l'idioma, però aquí teniu el link al google català http://www.google.com/intl/ca/ (és important la barra del final)

 

07 d’abril 2006

[Windows][Linux] servidor X gratuït per windows

Si voleu executar aplicacions X d'un servidor Linux en el vostre Windows podeu instal·lar un servidor d'X basat en cygwin.

Bàsicament el que cal fer és instal·lar cygwin amb els paquets xorg... (jo els he instal·lat tots) i llavors executar startx. Per habilitar l'execució d'aplicacions X de l'equip remot heu d'executar la comanda xhost +equip_remot. Llavors us connecteu amb ssh -X equip_remot (cal instal·lar el paquet openssh a cygwin).

Podeu consultar el procés d'instal·lación (en anglès) a http://x.cygwin.com/docs/ug/setup-cygwin-x-installing.html

     

06 d’abril 2006

[musica][alternativa] Radios en línia

Dues emissores de radio on-line. La primera toca tots els estils i la segona està més especialitada en música alternativa i independent.

Radioio
Radio Wazee

05 d’abril 2006

[Linux] ping a múltiples màquines

Pots fer ping totes les màquines d'una xarxa amb Nmap - Free Security Scanner For Network Exploration & Security Audits de la següent manera:
nmap -sP 192.168.1.0/24

això escanneja totes les màquina amb ip 192.168.1.xx i màscara 255.255.255.0

04 d’abril 2006

[Linux] veure les últimes connexions a la màquina

La comanda last us permet veure la llista de les ultimes connexions a la vostra màquina, i us mostra el nom d'usuari, la ip, la data i hora de connexió i si està desconnectat la de desconnexió.

03 d’abril 2006

[Linux][Kate] buscar un final de línia

Ho podeu fer buscant el caràcter $ (final de cadena).
Teòricament hauria de funcionar buscant \n o \r com a expressions regulars però a mi no m'ha funcionat (si que funciona \t per el tabulador, per exemple).

 

01 d’abril 2006

Torneig de catan


Avui s'ha celebrat el 2n torneig de "Descubridores de Catan" organitzat per Zeppelin.
Hi hem participat unes 20 persones i fòra de tot pronòstic he quedat 2n!!! (adjunto imatge pels incrèduls).