11 d’abril 2006

[latex] profunditat de la taula de contingut

En el document mestre podeu incloure l'index o taula de contingut (TOC) del document. Si voleu augmentar la profunditat o nivell que us mostra ho podeu amb la següent instrucció


\setcounter{tocdepth}{4}
\tableofcontents