24 d’abril 2006

[latex] noms d'arxius amb caràcters especials

Compte al escriure noms d'arxius amb caràcters especials amb latex: per exemple nom_arxiu.txt ja que el caracter '_' no us l'interpretarà correctament.
Cal posar una barra invertida davant del caràcter '_' de la següent manera: nom\_arxiu.txt.
També cal fer-ho per els simbols: { } # & % ~ $ _ ^