28 d’octubre 2005

[Linux] ls amb mides l'arxius lògiques

Es pot fer que el comandament ls, que llista arxius i directoris, mostri les mides de forma lògica en Kb, Mb, etc. Per fer-ho cal afegir el paràmetre -h a la comanda ls. Es pot automatitzar creant els alias corresponents en el .bashrc: alias ll='ls -l --color=tty -h'

[Linux] configurar un CVS

Per configurar un CVS en Linux cal fixar la variable d'entorn CVSROOT:
export CVSROOT=:pserver:usuari@servidor:/carpetaCVS
es pot posar en el .bashrc perquè la variable estigui disponible cada vegada que entrem en el sistema

[Linux] afegir adreces IP dinàmicament

Per afegir una nova adreça IP temporalment a una màquina Linux cal escriure com a root:
ip addr add 10.0.0.2/8 dev eth0
on /8 indica que la màscara és 255.255.255.0 (/16 indica la màscara 255.255.0.0)

27 d’octubre 2005

primer post

mmm aquest és el primer post, perquè segur que n'hi ha més