05 d’abril 2006

[Linux] ping a múltiples màquines

Pots fer ping totes les màquines d'una xarxa amb Nmap - Free Security Scanner For Network Exploration & Security Audits de la següent manera:
nmap -sP 192.168.1.0/24

això escanneja totes les màquina amb ip 192.168.1.xx i màscara 255.255.255.0