31 de març 2006

[web] un cercador que reconeix les persones


Llegeixo a Error500 que hi ha un cercador que permet cercar persones (i objectes) dins les imatges. Ho fa reconeixent la persona en les imatges utilitzant un entrenament previ.
Ho podeu provar a Riya.com.

30 de març 2006

[html] seqüències d'escapament (símbols extranys)

Aquí teniu la llista que us permetrà escriure qualsevol caràcter en una pàgina web. Per fer-ho només cal que escriviu &xxx; on xxx és el text de la primera columna de la llista.
Per exemple: € us escriurà
General
nbsp" "no-break space = non-breaking space, U+00A0 ISOnum
iexcl"¡"inverted exclamation mark, U+00A1 ISOnum
cent"¢"cent sign, U+00A2 ISOnum
pound"£"pound sign, U+00A3 ISOnum
curren"¤"currency sign, U+00A4 ISOnum
yen "¥"yen sign = yuan sign, U+00A5 ISOnum
brvbar"¦"broken bar = broken vertical bar,U+00A6 ISOnum
sect"§"section sign, U+00A7 ISOnum
uml "¨"diaeresis = spacing diaeresis, U+00A8 ISOdia
copy"©"copyright sign, U+00A9 ISOnum
ordf"ª"feminine ordinal indicator, U+00AA ISOnum
laquo"«"left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet, U+00AB ISOnum
not "¬"not sign, U+00AC ISOnum
shy "­"soft hyphen = discretionary hyphen,U+00AD ISOnum
reg "®"registered sign = registered trade mark sign, U+00AE ISOnum
macr"¯"macron = spacing macron = overline = APL overbar, U+00AF ISOdia
deg "°"degree sign, U+00B0 ISOnum
plusmn"±"plus-minus sign = plus-or-minus sign, U+00B1 ISOnum
sup2"²"superscript two = superscript digit two = squared, U+00B2 ISOnum
sup3"³"superscript three = superscript digit three = cubed, U+00B3 ISOnum
acute"´"acute accent = spacing acute, U+00B4 ISOdia
micro"µ"micro sign, U+00B5 ISOnum
para"¶"pilcrow sign = paragraph sign, U+00B6 ISOnum
middot"·"middle dot = Georgian comma = Greek middle dot, U+00B7 ISOnum
cedil"¸"cedilla = spacing cedilla, U+00B8 ISOdia
sup1"¹"superscript one = superscript digit one, U+00B9 ISOnum
ordm"º"masculine ordinal indicator, U+00BA ISOnum
raquo"»"right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet, U+00BB ISOnum
frac14"¼"vulgar fraction one quarter = fraction one quarter, U+00BC ISOnum
frac12"½"vulgar fraction one half = fraction one half, U+00BD ISOnum
frac34"¾"vulgar fraction three quarters = fraction three quarters, U+00BE ISOnum
iquest"¿"inverted question mark = turned question mark, U+00BF ISOnum
Agrave"À"latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave, U+00C0 ISOlat1
Aacute"Á"latin capital letter A with acute, U+00C1 ISOlat1
Acirc"Â"latin capital letter A with circumflex, U+00C2 ISOlat1
Atilde"Ã"latin capital letter A with tilde, U+00C3 ISOlat1
Auml"Ä"latin capital letter A with diaeresis, U+00C4 ISOlat1
Aring"Å"latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring, U+00C5 ISOlat1
AElig"Æ"latin capital letter AE = latin capital ligature AE, U+00C6 ISOlat1
Ccedil"Ç"latin capital letter C with cedilla, U+00C7 ISOlat1
Egrave"È"latin capital letter E with grave, U+00C8 ISOlat1
Eacute"É"latin capital letter E with acute, U+00C9 ISOlat1
Ecirc"Ê"latin capital letter E with circumflex, U+00CA ISOlat1
Euml"Ë"latin capital letter E with diaeresis, U+00CB ISOlat1
Igrave"Ì"latin capital letter I with grave, U+00CC ISOlat1
Iacute"Í"latin capital letter I with acute, U+00CD ISOlat1
Icirc"Î"latin capital letter I with circumflex, U+00CE ISOlat1
Iuml"Ï"latin capital letter I with diaeresis, U+00CF ISOlat1
ETH "Ð"latin capital letter ETH, U+00D0 ISOlat1
Ntilde"Ñ"latin capital letter N with tilde, U+00D1 ISOlat1
Ograve"Ò"latin capital letter O with grave, U+00D2 ISOlat1
Oacute"Ó"latin capital letter O with acute, U+00D3 ISOlat1
Ocirc"Ô"latin capital letter O with circumflex, U+00D4 ISOlat1
Otilde"Õ"latin capital letter O with tilde, U+00D5 ISOlat1
Ouml"Ö"latin capital letter O with diaeresis, U+00D6 ISOlat1
times"×"multiplication sign, U+00D7 ISOnum
Oslash"Ø"latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash, U+00D8 ISOlat1
Ugrave"Ù"latin capital letter U with grave, U+00D9 ISOlat1
Uacute"Ú"latin capital letter U with acute, U+00DA ISOlat1
Ucirc"Û"latin capital letter U with circumflex, U+00DB ISOlat1
Uuml"Ü"latin capital letter U with diaeresis, U+00DC ISOlat1
Yacute"Ý"latin capital letter Y with acute, U+00DD ISOlat1
THORN"Þ"latin capital letter THORN, U+00DE ISOlat1
szlig"ß"latin small letter sharp s = ess-zed, U+00DF ISOlat1
agrave"à"latin small letter a with grave = latin small letter a grave, U+00E0 ISOlat1
aacute"á"latin small letter a with acute, U+00E1 ISOlat1
acirc"â"latin small letter a with circumflex, U+00E2 ISOlat1
atilde"ã"latin small letter a with tilde, U+00E3 ISOlat1
auml"ä"latin small letter a with diaeresis, U+00E4 ISOlat1
aring"å"latin small letter a with ring above = latin small letter a ring, U+00E5 ISOlat1
aelig"æ"latin small letter ae = latin small ligature ae, U+00E6 ISOlat1
ccedil"ç"latin small letter c with cedilla, U+00E7 ISOlat1
egrave"è"latin small letter e with grave, U+00E8 ISOlat1
eacute"é"latin small letter e with acute, U+00E9 ISOlat1
ecirc"ê"latin small letter e with circumflex, U+00EA ISOlat1
euml"ë"latin small letter e with diaeresis, U+00EB ISOlat1
igrave"ì"latin small letter i with grave, U+00EC ISOlat1
iacute"í"latin small letter i with acute, U+00ED ISOlat1
icirc"î"latin small letter i with circumflex, U+00EE ISOlat1
iuml"ï"latin small letter i with diaeresis, U+00EF ISOlat1
eth "ð"latin small letter eth, U+00F0 ISOlat1
ntilde"ñ"latin small letter n with tilde, U+00F1 ISOlat1
ograve"ò"latin small letter o with grave, U+00F2 ISOlat1
oacute"ó"latin small letter o with acute, U+00F3 ISOlat1
ocirc"ô"latin small letter o with circumflex, U+00F4 ISOlat1
otilde"õ"latin small letter o with tilde, U+00F5 ISOlat1
ouml"ö"latin small letter o with diaeresis, U+00F6 ISOlat1
divide"÷"division sign, U+00F7 ISOnum
oslash"ø"latin small letter o with stroke, = latin small letter o slash, U+00F8 ISOlat1
ugrave"ù"latin small letter u with grave, U+00F9 ISOlat1
uacute"ú"latin small letter u with acute, U+00FA ISOlat1
ucirc"û"latin small letter u with circumflex, U+00FB ISOlat1
uuml"ü"latin small letter u with diaeresis, U+00FC ISOlat1
yacute"ý"latin small letter y with acute, U+00FD ISOlat1
thorn"þ"latin small letter thorn, U+00FE ISOlat1
yuml"ÿ"latin small letter y with diaeresis, U+00FF ISOlat1
Carècters Matemàtics
fnof "ƒ"latin small f with hook = function = florin, U+0192 ISOtech
Alpha "Α"greek capital letter alpha, U+0391
Beta "Β"greek capital letter beta, U+0392
Gamma "Γ"greek capital letter gamma, U+0393 ISOgrk3
Delta "Δ"greek capital letter delta, U+0394 ISOgrk3
Epsilon"Ε"greek capital letter epsilon, U+0395
Zeta "Ζ"greek capital letter zeta, U+0396
Eta "Η"greek capital letter eta, U+0397
Theta "Θ"greek capital letter theta, U+0398 ISOgrk3
Iota "Ι"greek capital letter iota, U+0399
Kappa "Κ"greek capital letter kappa, U+039A
Lambda"Λ"greek capital letter lambda, U+039B ISOgrk3
Mu "Μ"greek capital letter mu, U+039C
Nu "Ν"greek capital letter nu, U+039D
Xi "Ξ"greek capital letter xi, U+039E ISOgrk3
Omicron"Ο"greek capital letter omicron, U+039F
Pi "Π"greek capital letter pi, U+03A0 ISOgrk3
Rho "Ρ"greek capital letter rho, U+03A1
Sigma "Σ"greek capital letter sigma, U+03A3 ISOgrk3
Tau "Τ"greek capital letter tau, U+03A4
Upsilon"Υ"greek capital letter upsilon, U+03A5 ISOgrk3
Phi "Φ"greek capital letter phi, U+03A6 ISOgrk3
Chi "Χ"greek capital letter chi, U+03A7
Psi "Ψ"greek capital letter psi, U+03A8 ISOgrk3
Omega "Ω"greek capital letter omega, U+03A9 ISOgrk3
alpha "α"greek small letter alpha, U+03B1 ISOgrk3
beta "β"greek small letter beta, U+03B2 ISOgrk3
gamma "γ"greek small letter gamma, U+03B3 ISOgrk3
delta "δ"greek small letter delta, U+03B4 ISOgrk3
epsilon"ε"greek small letter epsilon, U+03B5 ISOgrk3
zeta "ζ"greek small letter zeta, U+03B6 ISOgrk3
eta "η"greek small letter eta, U+03B7 ISOgrk3
theta "θ"greek small letter theta, U+03B8 ISOgrk3
iota "ι"greek small letter iota, U+03B9 ISOgrk3
kappa "κ"greek small letter kappa, U+03BA ISOgrk3
lambda"λ"greek small letter lambda, U+03BB ISOgrk3
mu "μ"greek small letter mu, U+03BC ISOgrk3
nu "ν"greek small letter nu, U+03BD ISOgrk3
xi "ξ"greek small letter xi, U+03BE ISOgrk3
omicron"ο"greek small letter omicron, U+03BF NEW
pi "π"greek small letter pi, U+03C0 ISOgrk3
rho "ρ"greek small letter rho, U+03C1 ISOgrk3
sigmaf"ς"greek small letter final sigma, U+03C2 ISOgrk3
sigma "σ"greek small letter sigma, U+03C3 ISOgrk3
tau "τ"greek small letter tau, U+03C4 ISOgrk3
upsilon"υ"greek small letter upsilon, U+03C5 ISOgrk3
phi "φ"greek small letter phi, U+03C6 ISOgrk3
chi "χ"greek small letter chi, U+03C7 ISOgrk3
psi "ψ"greek small letter psi, U+03C8 ISOgrk3
omega "ω"greek small letter omega, U+03C9 ISOgrk3
thetasym"ϑ"greek small letter theta symbol, U+03D1 NEW
upsih "ϒ"greek upsilon with hook symbol, U+03D2 NEW
piv "ϖ"greek pi symbol, U+03D6 ISOgrk3
Puntuació en general
bull "•"bullet = black small circle, U+2022 ISOpub
hellip"…"horizontal ellipsis = three dot leader, U+2026 ISOpub
prime "′"prime = minutes = feet, U+2032 ISOtech
Prime "″"double prime = seconds = inches, U+2033 ISOtech
oline "‾"overline = spacing overscore, U+203E NEW
frasl "⁄"fraction slash, U+2044 NEW
Tipus màquina d'escriure
weierp"℘"script capital P = power set = Weierstrass p, U+2118 ISOamso
image "ℑ"blackletter capital I = imaginary part, U+2111 ISOamso
real "ℜ"blackletter capital R = real part symbol, U+211C ISOamso
trade "™"trade mark sign, U+2122 ISOnum
alefsym"ℵ"alef symbol = first transfinite cardinal, U+2135 NEW
Fletxes
larr "←"leftwards arrow, U+2190 ISOnum
uarr "↑"upwards arrow, U+2191 ISOnum
rarr "→"rightwards arrow, U+2192 ISOnum
darr "↓"downwards arrow, U+2193 ISOnum
harr "↔"left right arrow, U+2194 ISOamsa
crarr "↵"downwards arrow with corner leftwards = carriage return, U+21B5 NEW
lArr "⇐"leftwards double arrow, U+21D0 ISOtech
uArr "⇑"upwards double arrow, U+21D1 ISOamsa
rArr "⇒"rightwards double arrow, U+21D2 ISOtech
dArr "⇓"downwards double arrow, U+21D3 ISOamsa
hArr "⇔"left right double arrow, U+21D4 ISOamsa
Operadors matemàtics
forall"∀"for all, U+2200 ISOtech
part "∂"partial differential, U+2202 ISOtech
exist "∃"there exists, U+2203 ISOtech
empty "∅"empty set = null set = diameter, U+2205 ISOamso
nabla "∇"nabla = backward difference, U+2207 ISOtech
isin "∈"element of, U+2208 ISOtech
notin "∉"not an element of, U+2209 ISOtech
ni "∋"contains as member, U+220B ISOtech
prod "∏"n-ary product = product sign, U+220F ISOamsb
sum "∑"n-ary sumation, U+2211 ISOamsb
minus "−"minus sign, U+2212 ISOtech
lowast"∗"asterisk operator, U+2217 ISOtech
radic "√"square root = radical sign, U+221A ISOtech
prop "∝"proportional to, U+221D ISOtech
infin "∞"infinity, U+221E ISOtech
ang "∠"angle, U+2220 ISOamso
and "∧"logical and = wedge, U+2227 ISOtech
or "∨"logical or = vee, U+2228 ISOtech
cap "∩"intersection = cap, U+2229 ISOtech
cup "∪"union = cup, U+222A ISOtech
int "∫"integral, U+222B ISOtech
there4"∴"therefore, U+2234 ISOtech
sim "∼"tilde operator = varies with = similar to, U+223C ISOtech
cong "≅"approximately equal to, U+2245 ISOtech
asymp "≈"almost equal to = asymptotic to, U+2248 ISOamsr
ne "≠"not equal to, U+2260 ISOtech
equiv "≡"identical to, U+2261 ISOtech
le "≤"less-than or equal to, U+2264 ISOtech
ge "≥"greater-than or equal to, U+2265 ISOtech
sub "⊂"subset of, U+2282 ISOtech
sup "⊃"superset of, U+2283 ISOtech
nsub "⊄"not a subset of, U+2284 ISOamsn
sube "⊆"subset of or equal to, U+2286 ISOtech
supe "⊇"superset of or equal to, U+2287 ISOtech
oplus "⊕"circled plus = direct sum, U+2295 ISOamsb
otimes"⊗"circled times = vector product, U+2297 ISOamsb
perp "⊥"up tack = orthogonal to = perpendicular, U+22A5 ISOtech
sdot "⋅"dot operator, U+22C5 ISOamsb
Varis tècnics
lceil "⌈"left ceiling = apl upstile, U+2308 ISOamsc
rceil "⌉"right ceiling, U+2309 ISOamsc
lfloor"⌊"left floor = apl downstile, U+230A ISOamsc
rfloor"⌋"right floor, U+230B ISOamsc
lang "〈"left-pointing angle bracket = bra, U+2329 ISOtech
rang "〉"right-pointing angle bracket = ket, U+232A ISOtech
Formes geomètriques
loz "◊"lozenge, U+25CA ISOpub
Varis
spades"♠"black spade suit, U+2660 ISOpub
clubs "♣"black club suit = shamrock, U+2663 ISOpub
hearts"♥"black heart suit = valentine, U+2665 ISOpub
diams "♦"black diamond suit, U+2666 ISOpub
Caràcters especials per HTML
quot """ quotation mark = APL quote, U+0022 ISOnum
amp "&" ampersand, U+0026 ISOnum
lt "<" less-than sign, U+003C ISOnum
gt ">" greater-than sign, U+003E ISOnum
OElig"Œ" latin capital ligature OE, U+0152 ISOlat2
oelig"œ" latin small ligature oe, U+0153 ISOlat2
Scaron"Š" latin capital letter S with caron, U+0160 ISOlat2
scaron"š" latin small letter s with caron, U+0161 ISOlat2
Yuml "Ÿ" latin capital letter Y with diaeresis, U+0178 ISOlat2
circ "ˆ" modifier letter circumflex accent, U+02C6 ISOpub
tilde"˜" small tilde, U+02DC ISOdia
Caràcters de puntuació
ensp " "en space, U+2002 ISOpub
emsp " "em space, U+2003 ISOpub
thinsp" "thin space, U+2009 ISOpub
zwnj "‌"zero width non-joiner, U+200C NEW RFC 2070
zwj "‍"zero width joiner, U+200D NEW RFC 2070
lrm "‎"left-to-right mark, U+200E NEW RFC 2070
rlm "‏"right-to-left mark, U+200F NEW RFC 2070
ndash"–"en dash, U+2013 ISOpub
mdash"—"em dash, U+2014 ISOpub
lsquo"‘"left single quotation mark, U+2018 ISOnum
rsquo"’"right single quotation mark, U+2019 ISOnum
sbquo"‚"single low-9 quotation mark, U+201A NEW
ldquo"“"left double quotation mark, U+201C ISOnum
rdquo"”"right double quotation mark, U+201D ISOnum
bdquo"„"double low-9 quotation mark, U+201E NEW
dagger"†"dagger, U+2020 ISOpub
Dagger"‡"double dagger, U+2021 ISOpub
permil"‰"per mille sign, U+2030 ISOtech
lsaquo"‹"single left-pointing angle quotation mark, U+2039 ISO proposed
rsaquo"›"single right-pointing angle quotation mark, U+203A ISO proposed
euro"€" euro sign, U+20AC NEW

Podeu trobar més informació a W3C World Wide Web Consortium.

29 de març 2006

[Windows] Tot el que hi ha obert en el teu ordinador

Els usuaris de windows que vulguin conèixer tots els processos que e'estàn executant en el seu ordinador estan de sort amb Process Explorer.
Amb aquesta utilitat podeu veure tots els processos i threads que s'executen, però a més podeu buscar qualsevol procés que bloquegi un arxiu, per exemple.
Molt recomenable.

28 de març 2006

[web] crea la teva pròpia tira còmica

Llegeixo a FayerWayer que pots crear-te la teva pròpia tira còmica amb Strip Generator. Tries els personatges, els objectes i hi poses els textos.

27 de març 2006

[php] control de sessions i usuaris amb php

Com fer un control senzill d'usuaris i accés a pàgines web amb php

login.php

<?php
session_start();
if (isset($_REQUEST['username']) && isset($_REQUEST['password']))
{
// comprovar l'usuari i el password
if ($login)
{
$_SESSION['username'] = $_REQUEST['username'];
header( "Location: index.php", true);
exit;
}
else
{
$_SESSION['username']="";
}
}
?>
<html>
...
formulari amb els camps username i password...


logout.php

<?php
session_start();
$_SESSION['username']="";
session_destroy();
header( "Location: login.php" );
?>


control.php

<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['username']))
{
if ($_SESSION['username'] == "")
{
header( "Location: login.php" );
exit;
}
}
else
{
header( "Location: login.php" );
exit;
}
}
?>tots els altres php (o pàgines de l'aplicació) han de començar per

<?php
include 'control.php';
?>


24 de març 2006

[Linux] accés a les particions muntades des del fstab

Si teniu un disc USB i no teniu accés per escriure podeu fer el següent:

1. editeu l'arxiu /etc/fstab
2. localitzeu la linia del vostre dispositiu (en aquest cas /dev/sdb1)
3. afegiu el paràmetre uid=xx on xx és el vostre numero d'usuari que podeu obtenir de /etc/password (3r camp).

exemple: /dev/sdb1 /media/WOXTER vfat uid=520,pamconsole,exec,noauto,iocharset=utf8,managed

4. guardeu i torneu a muntar el disc

23 de març 2006

[Apache][php] activar la sintaxi curta de php

Atenció que si instal·leu php5 per defecte no porta activada la sintaxi curta <? ?>, però si la sintaxi llarga <?php i <script>.

Per activar-ho cal editar l'arxiu php.ini i modificar el flag short_open_tag = On.

22 de març 2006

[cvs] actualitzar totes les carpetes locals (i afegir les que no existeixen)

Molts clients de CVS (per exemple lincvs) no actualitzen les carpetes noves quan fem un update. Per solucionar-ho cal executar la comanda update -P -d (afegint el -d) que també es pot trobar en els menús (Update All (patch) en lincvs).

21 de març 2006

[Linux] emular Windows sota Linux pas a pas amb qemu

El primer que cal és tenir instal·lat qemu en el vostre Linux.

Crear imatge
qemu-img create xp.img 1200M crea una imatge d'un giga (compte que Windows XP no es deixa instal·lar en menys de 1007M).

Iniciar qemu
Instal·lar XP: qemu -M pc -boot c -hda xp.img -net nic,vlan=0 -net user
per habilitar el cdrom cal afegir: -cdrom /dev/hdc
per habilitar el boot des del cdrom cal afegir: -boot d

20 de març 2006

[Qt] carregar el driver de la base de dades

Compte quan distribuïu la vostra aplicació Qt i aquesta té connexió a base de dades. Us pot donar l'error "driver not loaded".

Es poden consultar on va a buscar els plugins amb la instrucció QAplication::libraryPaths() i podeu afegir-ne més amb QApplication::addLibraryPath().

Cal anar amb compte que si afegiu la carpeta de la vostra aplicació no us trobarà les dlls dels plugins. Només cal que les poseu dins la carpeta sqldrivers (de la mateixa manera que ho té en la carpeta plugins en la instal·lació de les Qt.

17 de març 2006

[Windows] llistar i matar processos des de la linia de comandes

Des de la linia de comandes podeu llistar els processos amb la utilitat tasklist que equivaldria al ps de Linux. També podeu matar processos amb taskkill que equivaldria al kill de Linux.

16 de març 2006

[Windows] recopilació de programari lliure

cdlibre.org recopila programari lliure per la plataforma Windows que us podeu baixar i crear els CDs o en un DVD.
Molt complert i útil.

Ho podeu trobar a www.cdlibre.org

15 de març 2006

[Lliure] imatges de domini públic?

Consulteu a http://openclipart.org hi trobareu imatges amb llicència de domini públic.

14 de març 2006

[Windows][Linux] KDE sota Windows?


Creies que no es podia fer?
doncs anaves equivocat... de fet pots fer correr moltes aplicacions Linux sota Windows amb cygwin.

Pots baixar-ho de http://kde-cygwin.sourceforge.net.

13 de març 2006

[Windows] com iniciar una connexió telefònica a l'inici

Podeu utilitzar la comanda rasdial per fer la trucada de la següent manera:

per connectar
rasdial nomConnexio [usuari [password | *]] (consulteu per més paràmetres)

per desconnectar
rasdial [nomConnexio] /disconnect

Perquè s'executi a l'inici podeu crear un arxiu bat i crear un accés directe en Menú d'Inici > Iniciar.
També podeu posar el bat a l'inici de la sessió utilitzant l'eina de configuració gpedit.msc i afegir aquest bat a Configuración de usuario (o sistema) > Configuración de Windows > Secuencia de comandos > Iniciar sessión

10 de març 2006

[Linux] copiar dvds amb linux

Document original creat per Òscar Pérez http://www.webpersonal.net/perez_valles/

Còpia de DVD en Linux

Preàmbul
Aquesta pàgina no està pensada com una guia per piratejar discs amb Copyright, sinó com unes indicacions que es poden seguir per copiar discs que es puguin copiar legalment. No em faig de cap manera responsable de l'ús que en facis ni dels danys que pugui ocasionar (no et garanteixo que no et rosteixi el disc dur, el processador o la pantalla).

Sistema
El sistema amb el que he seguit aquestes passes és un RedHat Linux 8.0. Suposo que hauria de funcionar també amb altres versions i distribucions, però no ho he comprovat. Si ho intentes, t'agrairia que m'ho fessis saber, així com les teves opinions al respecte, per tal de poder-les incloure en aquesta pàgina.

Paquets necessaris
Els paquets que he necessitat són:

* mkisofs >= 2.0
* vobcopy
* dvd+rw-tools
* cdrecord >= 2.0
* libdvdread
* libdvdcss
* ...(si tot i així no et funciona, fés-m'ho saber).

Preliminars
Abans d'instal·lar aquests paquets, és possible que et faci falta eliminar-ne alguns. En el meu cas, vaig haver de desinstal·lar:

* koncd
* xcdroast
* gtoaster
* cdrecord

Després d'acabar aquesta guia, els pots tornar a instal·lar si és que els vols fer servir.
Per tal de desinstal·lar-los, cal executar (com a root) les comandes:

$ rpm -e koncd
$ rpm -e xcdroast
$ rpm -e gtoaster
$ rpm -e cdrecordDescàrrega dels paquets
És recomanable baixar la darrera versió disponible dels paquets requerits. Però, com que en el món d'internet les webs apareixen i desapareixen com l'escuma, he inclós links aquí sota per les versions que jo he fet servir:

* vobcopy (local) (origen)
* mkisofs (local) (origen)
* dvd+rw-tools (local) (origen)
* cdrecord (local) (origen)
* libdvdread (local) (origen)
* libdvdcss (local) (origen)


Instal·lació dels paquets
La instal·lació dels paquets dependrà del seu format. Pels continguts a la còpia local cal seguir les següents passes:

cdrecord
Donat que es tracta d'un rpm, simplement cal fer (com a root):

$ rpm -i cdrecord-2.0-6.i386.rpm

mkisofs
En aquest cas també tenim un rpm, pel que cal executar una instrucció similar a l'anterior:

$ rpm -i mkisofs-2.0-11.9.1.i386.rpm

dvd+rw-tools
Una altra vegada un rpm:

$ rpm -i dvd+rw-tools-5.13.4.7.4-2.9.i386.rpm

libdvdread
Altravegada el mateix:

$ rpm -i libdvdread-0.9.4-ogle1.i386.rpm

libdvdcss
Altravegada el mateix:

$ rpm -i libdvdcss-1.2.8-1.fr.i386.rpm


vobcopy
Aquest té una mica més de gràcia, ja que es tracta directament de codi font. El primer que hem de fer és descomprimir-lo:

$ tar -zxf vobcopy-0.5.9.tar.gz

Ara entrem al directori que ha aparegut:

$ cd vobcopy-0.5.9

I executem l'script de configuració (que prepara la construcció del paquet):

$ ./configure.sh

Aquest script és inusualment curt per ser un configure, però s'assegura que tot el que ens fa falta estigui instal·lat.
A continuació, podem passar a construir el paquet:

$ make
$ make install


La darrera instrucció cal executar-la com a root.Execució
Per tal de realitzar la còpia, inicialment serà necessari muntar el dvd i traspassar totes les dades del dvd al disc dur. Això s'aconsegueix amb el vobcopy:

$ vobcopy -m -i [path_on_està_muntat_el_dvd] -o [directori_on_vols_deixar_les_dades]


Així ja està tot a un directori on es pot tocar tant com es vulgui.
Aquesta comanda ha de generar, al directori especificat un directori anomenat CDROM que conté dins seu un de VIDEO_TS.
A continuació, cal generar la imatge del dvd a gravar, cosa que es fa amb el mkisofs:

$ mkisofs -dvd-video -o [nom_que_tindra_la_imatge] [directori_on_estan_les_dades]/CDROM

Arribats a aquest punt, ja tenim una imatge del que ha d'anar a parar al dvd, pel que únicament cal traspassar-la al disc amb:

$ growisofs /dev/dvd=[nom_de_la_imatge]

I ja està! Ja es pot reproduir el disc a un DVD estàndard! ;-)

Problemes (FAQ)
Q: Puc copiar els discs de més d'una capa (més de 4.7Gb)?
A: En principi sí, simplement cal resamplejar els mpeg. De moment encara no ho he provat, de manera que si ho fas i et funciona, fés-m'ho saber.

Q: És legal copiar un DVD?
A: El fet de copiar un DVD no és il·legal en sí. El que és il·legal és copiar dades amb copyright. Per tant, si el DVD conté aquest tipus de dades, sí, és il·legal.

Q: Què passa amb els DVD encriptats?
A: En teoria, si un DVD està encriptat no s'ha de poder copiar (està protegit per les lleis de la propietat intel·lectual). El que passa, és que, a la pràctica, hi ha programes d'extracció de dades que permeten desencriptar el DVD i fan possible (que no és el mateix que legal) la còpia. El vobcopy és un d'aquests. Però repeteixo que no és legal fer-ho i insto a que no es faci.

Contacte
Si has llegit aquesta pàgina (tant si has provat o no el procediment), envia'm algunes línies i explica'm què t'ha semblat i si has tingut algun problema o voldries afegir algun comentari, a: oscar@pedecam.com

[Windows] com iniciar una connexió telefònica a l'inici

Podeu utilitzar la comanda rasdial per fer la trucada de la següent manera:

per connectar
rasdial nomConnexio [usuari [password | *]] (consulteu per més paràmetres)

per desconnectar
rasdial [nomConnexio] /disconnect

Perquè s'executi a l'inici podeu crear un arxiu bat i crear un accés directe en Menú d'Inici > Iniciar. També podeu posar el bat a l'inici de la sessió utilitzant l'eina de configuració gpedit.msc i afegir aquest bat a Configuración de usuario (o sistema) > Configuración de Windows > Secuencia de comandos > Iniciar sessión

09 de març 2006

[Firefox] control total sobre les pestanyes (tabs)

Hi ha una extensió que es diu Tab Mix Plus que us permet control·lar les pestanyes de firefox. Podeu desplaçar-les, veure com es van carregant o recuperar l'estat de les últimes sessions (quan es tanca firefox).

Ho podeu descarregar de https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=1122&application=firefox

08 de març 2006

[LaTeX] escriure noms de carpetes de windows

Si es vol escriure un nom de carpeta a l'estil windows amb la barra invertida cal substituïr \ per $backslash$ d'aquesta manera:

C:$\backslash$capreta$\backslash$subcarpeta

per escriure altres caràcters especials cal posar-hi una barra invertida davant, com per exemple:

\& \$ \% \# \_ \{ \}

07 de març 2006

[LaTeX] la primera columna sense barra vertical en una taula

Si voleu que la primera columna d'una taula no comenci per la barra vertical poseu el contingut dins un multicolumn d'aquesta manera

\multicolumn{1}{c}{text}

això també farà desaparèixer la barra vertical de la dreta de la columna cal posar un \vline abans del & de la següent columna.

06 de març 2006

[Jocs] la meva primera videoconsola per "jugar"


impressionant... de fet només jugavem al ping-pong i algun altre joc més... ni 3D, ni surround. Anava amb cartutxos i uns joystick no tenien force feedback.
Més informació a la Wikipedia

03 de març 2006

[Jocs] Colons de Catan (o Descubridors de Catan)


Aquest és un joc molt addictiu (el que avisa no és traïdor) de taulell per jugar entre 3 i 6 jugadors.

El joc consisteix en acumular 10 punts que s'obtenen de construïr pobles, ciutats i carrers. El taulell es crea aleatoriament a cada partida. El taulell es composa de recursos (pedra, fusta, blat, ovelles i rajols) que serveixen per construïr o realitzar desenvolupaments. Els desenvolupaments permeten per exemple obtenir punts, moure el lladre, constuïr carrers o obtenir recursos.
Cada peça del tauler té un número que també es disposa aleatoriament a l'inici del joc, quan es crea el taulell. Quan un jugador llença els daus, cada jugador recull els recursos si té un poble o una ciutat en la casella del número que ha sortit. Quan surt el 7 es mou el lladre i fa que quan surt el número de la casella del lladre cap jugador pot cobrar d'aquella casella.

Podeu trobar més informació a:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Settlers_of_Catan "Settlers of Catan" en anglès, http://es.wikipedia.org/wiki/Los_descubridores_de_Cat%C3%A1n "Descubridores de Catan" en castellà.

Hi podeu jugar amb windows amb The first colonist (freeware) o amb linux amb gnocatan o en xarxa (des de web) amb Xplorers (us registreu i llestos;).

doncs a jugaaaaaaaaaaaaaar

02 de març 2006

[Windows] Com muntar un servidor SSH sobre windows

Podeu montar-vos un servidor ssh (Secure SHell) al més pur esti linux sobre windows.
L'avantatge de l'SSH és que és un protocol encriptat (tota la informació que hi passa per dins va encriptada i no es pot llegir).
Per fer-ho podeu descarregar OpenSSH

How to install OpenSSH sshd server and sftp server on a Windows 2000 or Windows XP or Windows Server 2003

El client que podeu fer servir en windows és putty
http://www.jfitz.com/tips/ssh_for_windows.html#PuTTY

i en linux, com ja sabeu la comanda ssh

per què pot servir?
primer per accedir remotament al vostre ordinador i, també, podeu utilitzar-lo com a firewall d'entrada, ja que permet la redirecció de ports (us ho explico en el següent link http://bernatcg.blogspot.com/2006/01/linux-redireccionar-ports-amb-ssh.html)

01 de març 2006

[Linux] iniciar a prova de falles (mode monousuari)

Per iniciar el linux en mode "a prova de falles" per qüestions de manteniment cal fer el següent:

1. amb el carregador d'arrencada GRUB polsar qualsevol tecla perquè no arrenqui automàticament.
2. seleccionar la entrada del GRUB corresponent a la distribució que es vol arrencar.
3. polsar la tecla 'e' per editar la entrada.
4. seleccionar la línia del kernel.
5. tornar a polsar 'e' per editar aquesta línia.
6. afegir al final init 1 perquè arrenqui en mode monousuari.
7. polsar intro per validar i arrencar.

Cal tenir en compte que l'edició en el pas 6 es realitza en memòria i no es guarda per les següents arrencades.