07 d’abril 2006

[Windows][Linux] servidor X gratuït per windows

Si voleu executar aplicacions X d'un servidor Linux en el vostre Windows podeu instal·lar un servidor d'X basat en cygwin.

Bàsicament el que cal fer és instal·lar cygwin amb els paquets xorg... (jo els he instal·lat tots) i llavors executar startx. Per habilitar l'execució d'aplicacions X de l'equip remot heu d'executar la comanda xhost +equip_remot. Llavors us connecteu amb ssh -X equip_remot (cal instal·lar el paquet openssh a cygwin).

Podeu consultar el procés d'instal·lación (en anglès) a http://x.cygwin.com/docs/ug/setup-cygwin-x-installing.html