21 de març 2006

[Linux] emular Windows sota Linux pas a pas amb qemu

El primer que cal és tenir instal·lat qemu en el vostre Linux.

Crear imatge
qemu-img create xp.img 1200M crea una imatge d'un giga (compte que Windows XP no es deixa instal·lar en menys de 1007M).

Iniciar qemu
Instal·lar XP: qemu -M pc -boot c -hda xp.img -net nic,vlan=0 -net user
per habilitar el cdrom cal afegir: -cdrom /dev/hdc
per habilitar el boot des del cdrom cal afegir: -boot d

1 comentarios:

Oscar ha dit...

El qemu és un gran emulador, però té un problema: requereix un compilador gcc 3.x.
Donat que les versions més recents de Fedora porten NOMÉs el compilador gcc4.x, pot ser complicat posar-hi el qemu.
Però a rpmseek.com hi he trobat els paquets rpm per a aquesta versió de FC.