08 de març 2006

[LaTeX] escriure noms de carpetes de windows

Si es vol escriure un nom de carpeta a l'estil windows amb la barra invertida cal substituïr \ per $backslash$ d'aquesta manera:

C:$\backslash$capreta$\backslash$subcarpeta

per escriure altres caràcters especials cal posar-hi una barra invertida davant, com per exemple:

\& \$ \% \# \_ \{ \}