30 de març 2006

[html] seqüències d'escapament (símbols extranys)

Aquí teniu la llista que us permetrà escriure qualsevol caràcter en una pàgina web. Per fer-ho només cal que escriviu &xxx; on xxx és el text de la primera columna de la llista.
Per exemple: € us escriurà
General
nbsp" "no-break space = non-breaking space, U+00A0 ISOnum
iexcl"¡"inverted exclamation mark, U+00A1 ISOnum
cent"¢"cent sign, U+00A2 ISOnum
pound"£"pound sign, U+00A3 ISOnum
curren"¤"currency sign, U+00A4 ISOnum
yen "¥"yen sign = yuan sign, U+00A5 ISOnum
brvbar"¦"broken bar = broken vertical bar,U+00A6 ISOnum
sect"§"section sign, U+00A7 ISOnum
uml "¨"diaeresis = spacing diaeresis, U+00A8 ISOdia
copy"©"copyright sign, U+00A9 ISOnum
ordf"ª"feminine ordinal indicator, U+00AA ISOnum
laquo"«"left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet, U+00AB ISOnum
not "¬"not sign, U+00AC ISOnum
shy "­"soft hyphen = discretionary hyphen,U+00AD ISOnum
reg "®"registered sign = registered trade mark sign, U+00AE ISOnum
macr"¯"macron = spacing macron = overline = APL overbar, U+00AF ISOdia
deg "°"degree sign, U+00B0 ISOnum
plusmn"±"plus-minus sign = plus-or-minus sign, U+00B1 ISOnum
sup2"²"superscript two = superscript digit two = squared, U+00B2 ISOnum
sup3"³"superscript three = superscript digit three = cubed, U+00B3 ISOnum
acute"´"acute accent = spacing acute, U+00B4 ISOdia
micro"µ"micro sign, U+00B5 ISOnum
para"¶"pilcrow sign = paragraph sign, U+00B6 ISOnum
middot"·"middle dot = Georgian comma = Greek middle dot, U+00B7 ISOnum
cedil"¸"cedilla = spacing cedilla, U+00B8 ISOdia
sup1"¹"superscript one = superscript digit one, U+00B9 ISOnum
ordm"º"masculine ordinal indicator, U+00BA ISOnum
raquo"»"right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet, U+00BB ISOnum
frac14"¼"vulgar fraction one quarter = fraction one quarter, U+00BC ISOnum
frac12"½"vulgar fraction one half = fraction one half, U+00BD ISOnum
frac34"¾"vulgar fraction three quarters = fraction three quarters, U+00BE ISOnum
iquest"¿"inverted question mark = turned question mark, U+00BF ISOnum
Agrave"À"latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave, U+00C0 ISOlat1
Aacute"Á"latin capital letter A with acute, U+00C1 ISOlat1
Acirc"Â"latin capital letter A with circumflex, U+00C2 ISOlat1
Atilde"Ã"latin capital letter A with tilde, U+00C3 ISOlat1
Auml"Ä"latin capital letter A with diaeresis, U+00C4 ISOlat1
Aring"Å"latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring, U+00C5 ISOlat1
AElig"Æ"latin capital letter AE = latin capital ligature AE, U+00C6 ISOlat1
Ccedil"Ç"latin capital letter C with cedilla, U+00C7 ISOlat1
Egrave"È"latin capital letter E with grave, U+00C8 ISOlat1
Eacute"É"latin capital letter E with acute, U+00C9 ISOlat1
Ecirc"Ê"latin capital letter E with circumflex, U+00CA ISOlat1
Euml"Ë"latin capital letter E with diaeresis, U+00CB ISOlat1
Igrave"Ì"latin capital letter I with grave, U+00CC ISOlat1
Iacute"Í"latin capital letter I with acute, U+00CD ISOlat1
Icirc"Î"latin capital letter I with circumflex, U+00CE ISOlat1
Iuml"Ï"latin capital letter I with diaeresis, U+00CF ISOlat1
ETH "Ð"latin capital letter ETH, U+00D0 ISOlat1
Ntilde"Ñ"latin capital letter N with tilde, U+00D1 ISOlat1
Ograve"Ò"latin capital letter O with grave, U+00D2 ISOlat1
Oacute"Ó"latin capital letter O with acute, U+00D3 ISOlat1
Ocirc"Ô"latin capital letter O with circumflex, U+00D4 ISOlat1
Otilde"Õ"latin capital letter O with tilde, U+00D5 ISOlat1
Ouml"Ö"latin capital letter O with diaeresis, U+00D6 ISOlat1
times"×"multiplication sign, U+00D7 ISOnum
Oslash"Ø"latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash, U+00D8 ISOlat1
Ugrave"Ù"latin capital letter U with grave, U+00D9 ISOlat1
Uacute"Ú"latin capital letter U with acute, U+00DA ISOlat1
Ucirc"Û"latin capital letter U with circumflex, U+00DB ISOlat1
Uuml"Ü"latin capital letter U with diaeresis, U+00DC ISOlat1
Yacute"Ý"latin capital letter Y with acute, U+00DD ISOlat1
THORN"Þ"latin capital letter THORN, U+00DE ISOlat1
szlig"ß"latin small letter sharp s = ess-zed, U+00DF ISOlat1
agrave"à"latin small letter a with grave = latin small letter a grave, U+00E0 ISOlat1
aacute"á"latin small letter a with acute, U+00E1 ISOlat1
acirc"â"latin small letter a with circumflex, U+00E2 ISOlat1
atilde"ã"latin small letter a with tilde, U+00E3 ISOlat1
auml"ä"latin small letter a with diaeresis, U+00E4 ISOlat1
aring"å"latin small letter a with ring above = latin small letter a ring, U+00E5 ISOlat1
aelig"æ"latin small letter ae = latin small ligature ae, U+00E6 ISOlat1
ccedil"ç"latin small letter c with cedilla, U+00E7 ISOlat1
egrave"è"latin small letter e with grave, U+00E8 ISOlat1
eacute"é"latin small letter e with acute, U+00E9 ISOlat1
ecirc"ê"latin small letter e with circumflex, U+00EA ISOlat1
euml"ë"latin small letter e with diaeresis, U+00EB ISOlat1
igrave"ì"latin small letter i with grave, U+00EC ISOlat1
iacute"í"latin small letter i with acute, U+00ED ISOlat1
icirc"î"latin small letter i with circumflex, U+00EE ISOlat1
iuml"ï"latin small letter i with diaeresis, U+00EF ISOlat1
eth "ð"latin small letter eth, U+00F0 ISOlat1
ntilde"ñ"latin small letter n with tilde, U+00F1 ISOlat1
ograve"ò"latin small letter o with grave, U+00F2 ISOlat1
oacute"ó"latin small letter o with acute, U+00F3 ISOlat1
ocirc"ô"latin small letter o with circumflex, U+00F4 ISOlat1
otilde"õ"latin small letter o with tilde, U+00F5 ISOlat1
ouml"ö"latin small letter o with diaeresis, U+00F6 ISOlat1
divide"÷"division sign, U+00F7 ISOnum
oslash"ø"latin small letter o with stroke, = latin small letter o slash, U+00F8 ISOlat1
ugrave"ù"latin small letter u with grave, U+00F9 ISOlat1
uacute"ú"latin small letter u with acute, U+00FA ISOlat1
ucirc"û"latin small letter u with circumflex, U+00FB ISOlat1
uuml"ü"latin small letter u with diaeresis, U+00FC ISOlat1
yacute"ý"latin small letter y with acute, U+00FD ISOlat1
thorn"þ"latin small letter thorn, U+00FE ISOlat1
yuml"ÿ"latin small letter y with diaeresis, U+00FF ISOlat1
Carècters Matemàtics
fnof "ƒ"latin small f with hook = function = florin, U+0192 ISOtech
Alpha "Α"greek capital letter alpha, U+0391
Beta "Β"greek capital letter beta, U+0392
Gamma "Γ"greek capital letter gamma, U+0393 ISOgrk3
Delta "Δ"greek capital letter delta, U+0394 ISOgrk3
Epsilon"Ε"greek capital letter epsilon, U+0395
Zeta "Ζ"greek capital letter zeta, U+0396
Eta "Η"greek capital letter eta, U+0397
Theta "Θ"greek capital letter theta, U+0398 ISOgrk3
Iota "Ι"greek capital letter iota, U+0399
Kappa "Κ"greek capital letter kappa, U+039A
Lambda"Λ"greek capital letter lambda, U+039B ISOgrk3
Mu "Μ"greek capital letter mu, U+039C
Nu "Ν"greek capital letter nu, U+039D
Xi "Ξ"greek capital letter xi, U+039E ISOgrk3
Omicron"Ο"greek capital letter omicron, U+039F
Pi "Π"greek capital letter pi, U+03A0 ISOgrk3
Rho "Ρ"greek capital letter rho, U+03A1
Sigma "Σ"greek capital letter sigma, U+03A3 ISOgrk3
Tau "Τ"greek capital letter tau, U+03A4
Upsilon"Υ"greek capital letter upsilon, U+03A5 ISOgrk3
Phi "Φ"greek capital letter phi, U+03A6 ISOgrk3
Chi "Χ"greek capital letter chi, U+03A7
Psi "Ψ"greek capital letter psi, U+03A8 ISOgrk3
Omega "Ω"greek capital letter omega, U+03A9 ISOgrk3
alpha "α"greek small letter alpha, U+03B1 ISOgrk3
beta "β"greek small letter beta, U+03B2 ISOgrk3
gamma "γ"greek small letter gamma, U+03B3 ISOgrk3
delta "δ"greek small letter delta, U+03B4 ISOgrk3
epsilon"ε"greek small letter epsilon, U+03B5 ISOgrk3
zeta "ζ"greek small letter zeta, U+03B6 ISOgrk3
eta "η"greek small letter eta, U+03B7 ISOgrk3
theta "θ"greek small letter theta, U+03B8 ISOgrk3
iota "ι"greek small letter iota, U+03B9 ISOgrk3
kappa "κ"greek small letter kappa, U+03BA ISOgrk3
lambda"λ"greek small letter lambda, U+03BB ISOgrk3
mu "μ"greek small letter mu, U+03BC ISOgrk3
nu "ν"greek small letter nu, U+03BD ISOgrk3
xi "ξ"greek small letter xi, U+03BE ISOgrk3
omicron"ο"greek small letter omicron, U+03BF NEW
pi "π"greek small letter pi, U+03C0 ISOgrk3
rho "ρ"greek small letter rho, U+03C1 ISOgrk3
sigmaf"ς"greek small letter final sigma, U+03C2 ISOgrk3
sigma "σ"greek small letter sigma, U+03C3 ISOgrk3
tau "τ"greek small letter tau, U+03C4 ISOgrk3
upsilon"υ"greek small letter upsilon, U+03C5 ISOgrk3
phi "φ"greek small letter phi, U+03C6 ISOgrk3
chi "χ"greek small letter chi, U+03C7 ISOgrk3
psi "ψ"greek small letter psi, U+03C8 ISOgrk3
omega "ω"greek small letter omega, U+03C9 ISOgrk3
thetasym"ϑ"greek small letter theta symbol, U+03D1 NEW
upsih "ϒ"greek upsilon with hook symbol, U+03D2 NEW
piv "ϖ"greek pi symbol, U+03D6 ISOgrk3
Puntuació en general
bull "•"bullet = black small circle, U+2022 ISOpub
hellip"…"horizontal ellipsis = three dot leader, U+2026 ISOpub
prime "′"prime = minutes = feet, U+2032 ISOtech
Prime "″"double prime = seconds = inches, U+2033 ISOtech
oline "‾"overline = spacing overscore, U+203E NEW
frasl "⁄"fraction slash, U+2044 NEW
Tipus màquina d'escriure
weierp"℘"script capital P = power set = Weierstrass p, U+2118 ISOamso
image "ℑ"blackletter capital I = imaginary part, U+2111 ISOamso
real "ℜ"blackletter capital R = real part symbol, U+211C ISOamso
trade "™"trade mark sign, U+2122 ISOnum
alefsym"ℵ"alef symbol = first transfinite cardinal, U+2135 NEW
Fletxes
larr "←"leftwards arrow, U+2190 ISOnum
uarr "↑"upwards arrow, U+2191 ISOnum
rarr "→"rightwards arrow, U+2192 ISOnum
darr "↓"downwards arrow, U+2193 ISOnum
harr "↔"left right arrow, U+2194 ISOamsa
crarr "↵"downwards arrow with corner leftwards = carriage return, U+21B5 NEW
lArr "⇐"leftwards double arrow, U+21D0 ISOtech
uArr "⇑"upwards double arrow, U+21D1 ISOamsa
rArr "⇒"rightwards double arrow, U+21D2 ISOtech
dArr "⇓"downwards double arrow, U+21D3 ISOamsa
hArr "⇔"left right double arrow, U+21D4 ISOamsa
Operadors matemàtics
forall"∀"for all, U+2200 ISOtech
part "∂"partial differential, U+2202 ISOtech
exist "∃"there exists, U+2203 ISOtech
empty "∅"empty set = null set = diameter, U+2205 ISOamso
nabla "∇"nabla = backward difference, U+2207 ISOtech
isin "∈"element of, U+2208 ISOtech
notin "∉"not an element of, U+2209 ISOtech
ni "∋"contains as member, U+220B ISOtech
prod "∏"n-ary product = product sign, U+220F ISOamsb
sum "∑"n-ary sumation, U+2211 ISOamsb
minus "−"minus sign, U+2212 ISOtech
lowast"∗"asterisk operator, U+2217 ISOtech
radic "√"square root = radical sign, U+221A ISOtech
prop "∝"proportional to, U+221D ISOtech
infin "∞"infinity, U+221E ISOtech
ang "∠"angle, U+2220 ISOamso
and "∧"logical and = wedge, U+2227 ISOtech
or "∨"logical or = vee, U+2228 ISOtech
cap "∩"intersection = cap, U+2229 ISOtech
cup "∪"union = cup, U+222A ISOtech
int "∫"integral, U+222B ISOtech
there4"∴"therefore, U+2234 ISOtech
sim "∼"tilde operator = varies with = similar to, U+223C ISOtech
cong "≅"approximately equal to, U+2245 ISOtech
asymp "≈"almost equal to = asymptotic to, U+2248 ISOamsr
ne "≠"not equal to, U+2260 ISOtech
equiv "≡"identical to, U+2261 ISOtech
le "≤"less-than or equal to, U+2264 ISOtech
ge "≥"greater-than or equal to, U+2265 ISOtech
sub "⊂"subset of, U+2282 ISOtech
sup "⊃"superset of, U+2283 ISOtech
nsub "⊄"not a subset of, U+2284 ISOamsn
sube "⊆"subset of or equal to, U+2286 ISOtech
supe "⊇"superset of or equal to, U+2287 ISOtech
oplus "⊕"circled plus = direct sum, U+2295 ISOamsb
otimes"⊗"circled times = vector product, U+2297 ISOamsb
perp "⊥"up tack = orthogonal to = perpendicular, U+22A5 ISOtech
sdot "⋅"dot operator, U+22C5 ISOamsb
Varis tècnics
lceil "⌈"left ceiling = apl upstile, U+2308 ISOamsc
rceil "⌉"right ceiling, U+2309 ISOamsc
lfloor"⌊"left floor = apl downstile, U+230A ISOamsc
rfloor"⌋"right floor, U+230B ISOamsc
lang "〈"left-pointing angle bracket = bra, U+2329 ISOtech
rang "〉"right-pointing angle bracket = ket, U+232A ISOtech
Formes geomètriques
loz "◊"lozenge, U+25CA ISOpub
Varis
spades"♠"black spade suit, U+2660 ISOpub
clubs "♣"black club suit = shamrock, U+2663 ISOpub
hearts"♥"black heart suit = valentine, U+2665 ISOpub
diams "♦"black diamond suit, U+2666 ISOpub
Caràcters especials per HTML
quot """ quotation mark = APL quote, U+0022 ISOnum
amp "&" ampersand, U+0026 ISOnum
lt "<" less-than sign, U+003C ISOnum
gt ">" greater-than sign, U+003E ISOnum
OElig"Œ" latin capital ligature OE, U+0152 ISOlat2
oelig"œ" latin small ligature oe, U+0153 ISOlat2
Scaron"Š" latin capital letter S with caron, U+0160 ISOlat2
scaron"š" latin small letter s with caron, U+0161 ISOlat2
Yuml "Ÿ" latin capital letter Y with diaeresis, U+0178 ISOlat2
circ "ˆ" modifier letter circumflex accent, U+02C6 ISOpub
tilde"˜" small tilde, U+02DC ISOdia
Caràcters de puntuació
ensp " "en space, U+2002 ISOpub
emsp " "em space, U+2003 ISOpub
thinsp" "thin space, U+2009 ISOpub
zwnj "‌"zero width non-joiner, U+200C NEW RFC 2070
zwj "‍"zero width joiner, U+200D NEW RFC 2070
lrm "‎"left-to-right mark, U+200E NEW RFC 2070
rlm "‏"right-to-left mark, U+200F NEW RFC 2070
ndash"–"en dash, U+2013 ISOpub
mdash"—"em dash, U+2014 ISOpub
lsquo"‘"left single quotation mark, U+2018 ISOnum
rsquo"’"right single quotation mark, U+2019 ISOnum
sbquo"‚"single low-9 quotation mark, U+201A NEW
ldquo"“"left double quotation mark, U+201C ISOnum
rdquo"”"right double quotation mark, U+201D ISOnum
bdquo"„"double low-9 quotation mark, U+201E NEW
dagger"†"dagger, U+2020 ISOpub
Dagger"‡"double dagger, U+2021 ISOpub
permil"‰"per mille sign, U+2030 ISOtech
lsaquo"‹"single left-pointing angle quotation mark, U+2039 ISO proposed
rsaquo"›"single right-pointing angle quotation mark, U+203A ISO proposed
euro"€" euro sign, U+20AC NEW

Podeu trobar més informació a W3C World Wide Web Consortium.