24 de març 2006

[Linux] accés a les particions muntades des del fstab

Si teniu un disc USB i no teniu accés per escriure podeu fer el següent:

1. editeu l'arxiu /etc/fstab
2. localitzeu la linia del vostre dispositiu (en aquest cas /dev/sdb1)
3. afegiu el paràmetre uid=xx on xx és el vostre numero d'usuari que podeu obtenir de /etc/password (3r camp).

exemple: /dev/sdb1 /media/WOXTER vfat uid=520,pamconsole,exec,noauto,iocharset=utf8,managed

4. guardeu i torneu a muntar el disc