10 de març 2006

[Linux] copiar dvds amb linux

Document original creat per Òscar Pérez http://www.webpersonal.net/perez_valles/

Còpia de DVD en Linux

Preàmbul
Aquesta pàgina no està pensada com una guia per piratejar discs amb Copyright, sinó com unes indicacions que es poden seguir per copiar discs que es puguin copiar legalment. No em faig de cap manera responsable de l'ús que en facis ni dels danys que pugui ocasionar (no et garanteixo que no et rosteixi el disc dur, el processador o la pantalla).

Sistema
El sistema amb el que he seguit aquestes passes és un RedHat Linux 8.0. Suposo que hauria de funcionar també amb altres versions i distribucions, però no ho he comprovat. Si ho intentes, t'agrairia que m'ho fessis saber, així com les teves opinions al respecte, per tal de poder-les incloure en aquesta pàgina.

Paquets necessaris
Els paquets que he necessitat són:

* mkisofs >= 2.0
* vobcopy
* dvd+rw-tools
* cdrecord >= 2.0
* libdvdread
* libdvdcss
* ...(si tot i així no et funciona, fés-m'ho saber).

Preliminars
Abans d'instal·lar aquests paquets, és possible que et faci falta eliminar-ne alguns. En el meu cas, vaig haver de desinstal·lar:

* koncd
* xcdroast
* gtoaster
* cdrecord

Després d'acabar aquesta guia, els pots tornar a instal·lar si és que els vols fer servir.
Per tal de desinstal·lar-los, cal executar (com a root) les comandes:

$ rpm -e koncd
$ rpm -e xcdroast
$ rpm -e gtoaster
$ rpm -e cdrecordDescàrrega dels paquets
És recomanable baixar la darrera versió disponible dels paquets requerits. Però, com que en el món d'internet les webs apareixen i desapareixen com l'escuma, he inclós links aquí sota per les versions que jo he fet servir:

* vobcopy (local) (origen)
* mkisofs (local) (origen)
* dvd+rw-tools (local) (origen)
* cdrecord (local) (origen)
* libdvdread (local) (origen)
* libdvdcss (local) (origen)


Instal·lació dels paquets
La instal·lació dels paquets dependrà del seu format. Pels continguts a la còpia local cal seguir les següents passes:

cdrecord
Donat que es tracta d'un rpm, simplement cal fer (com a root):

$ rpm -i cdrecord-2.0-6.i386.rpm

mkisofs
En aquest cas també tenim un rpm, pel que cal executar una instrucció similar a l'anterior:

$ rpm -i mkisofs-2.0-11.9.1.i386.rpm

dvd+rw-tools
Una altra vegada un rpm:

$ rpm -i dvd+rw-tools-5.13.4.7.4-2.9.i386.rpm

libdvdread
Altravegada el mateix:

$ rpm -i libdvdread-0.9.4-ogle1.i386.rpm

libdvdcss
Altravegada el mateix:

$ rpm -i libdvdcss-1.2.8-1.fr.i386.rpm


vobcopy
Aquest té una mica més de gràcia, ja que es tracta directament de codi font. El primer que hem de fer és descomprimir-lo:

$ tar -zxf vobcopy-0.5.9.tar.gz

Ara entrem al directori que ha aparegut:

$ cd vobcopy-0.5.9

I executem l'script de configuració (que prepara la construcció del paquet):

$ ./configure.sh

Aquest script és inusualment curt per ser un configure, però s'assegura que tot el que ens fa falta estigui instal·lat.
A continuació, podem passar a construir el paquet:

$ make
$ make install


La darrera instrucció cal executar-la com a root.Execució
Per tal de realitzar la còpia, inicialment serà necessari muntar el dvd i traspassar totes les dades del dvd al disc dur. Això s'aconsegueix amb el vobcopy:

$ vobcopy -m -i [path_on_està_muntat_el_dvd] -o [directori_on_vols_deixar_les_dades]


Així ja està tot a un directori on es pot tocar tant com es vulgui.
Aquesta comanda ha de generar, al directori especificat un directori anomenat CDROM que conté dins seu un de VIDEO_TS.
A continuació, cal generar la imatge del dvd a gravar, cosa que es fa amb el mkisofs:

$ mkisofs -dvd-video -o [nom_que_tindra_la_imatge] [directori_on_estan_les_dades]/CDROM

Arribats a aquest punt, ja tenim una imatge del que ha d'anar a parar al dvd, pel que únicament cal traspassar-la al disc amb:

$ growisofs /dev/dvd=[nom_de_la_imatge]

I ja està! Ja es pot reproduir el disc a un DVD estàndard! ;-)

Problemes (FAQ)
Q: Puc copiar els discs de més d'una capa (més de 4.7Gb)?
A: En principi sí, simplement cal resamplejar els mpeg. De moment encara no ho he provat, de manera que si ho fas i et funciona, fés-m'ho saber.

Q: És legal copiar un DVD?
A: El fet de copiar un DVD no és il·legal en sí. El que és il·legal és copiar dades amb copyright. Per tant, si el DVD conté aquest tipus de dades, sí, és il·legal.

Q: Què passa amb els DVD encriptats?
A: En teoria, si un DVD està encriptat no s'ha de poder copiar (està protegit per les lleis de la propietat intel·lectual). El que passa, és que, a la pràctica, hi ha programes d'extracció de dades que permeten desencriptar el DVD i fan possible (que no és el mateix que legal) la còpia. El vobcopy és un d'aquests. Però repeteixo que no és legal fer-ho i insto a que no es faci.

Contacte
Si has llegit aquesta pàgina (tant si has provat o no el procediment), envia'm algunes línies i explica'm què t'ha semblat i si has tingut algun problema o voldries afegir algun comentari, a: oscar@pedecam.com