23 de març 2006

[Apache][php] activar la sintaxi curta de php

Atenció que si instal·leu php5 per defecte no porta activada la sintaxi curta <? ?>, però si la sintaxi llarga <?php i <script>.

Per activar-ho cal editar l'arxiu php.ini i modificar el flag short_open_tag = On.