13 de juny 2006

[palm] ZMoto v7.0 control·la la teva moto


ZMoto és una aplicació per la Palm que et permeterà portar al dia el manteniment de la teva moto:

  • Configurar els paràmetres de la teva moto

  • Base de dades per les operacions de manteniment: canvi d'oli, pneumàtics...

  • Planificació dels manteniments i alertes

  • Crear registres dels viatges, mitjanes de consum, etcI totalment Free!!!

El posts descarregar de www.zigzagsoftware.com