12 de juny 2006

[ho sabies] Captcha o distingir entre màquines i humans
Captcha és l'acrònim de «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart» (en anglès test de Turing públic i automàtic per a diferenciar a màquines d'humans).
El més típic són les imatges amb les lletres i números distorsionats, o amb línies i formes que els mig tapen, però també hi ha altres formes, com ara utilitzant veu en comptes d'imatges
Ho podem trobar implementat a molts llocs: procediments de registre a llocs web, post de missatges a blogs, etc.


Font: Wikipedia