15 de juny 2006

Com s'ha retallat l'estatut que votarem

El proper 18 cal anar a votar en nou estatut... però quines diferències hi ha entre aquest i el que va ser aprovat per el Parlament de Catalunya???

podeu veure els dos textos comparats en el següent arxiu en format PDF: ComparativaEstatut.pdf
En vermell i tatxat hi llegireu el que s'ha suprimit i en verd el que s'ha afegit.