08 de novembre 2006

Conexions autentificades ssh sense entrar el password

Si utilitzeu sovint l'ssh i esteu cansats d'escriure el password cada vegada aqui teniu la solució.

1. Entrar dins la carpeta .ssh del nostre root en la màquina des d'on farem la connexió (ex: la nostra màquina)
2. Crear l'arxiu d'autentificació ssh amb el vostre password
ssh-keygen -t rsa

Cal donar-li un nom per exemple id_rsa_servidor
Li deixarem el passphrase en blanc.
Aquest procés ens genera dos arxius: id_rsa i id_rsa.pub
3. Pujar l'arxiu públic en el servidor on voldrem entrar
scp id_rsa.pub servidor:.ssh/id_rsa_usuari.pub

Li canviem el nom per no matxacar l'arxiu si ja existeix...
Us demanarà el vostre password
4. Connectar i completar la configuració
ssh servidor

Encara us demana el password...
5. Entreu en la carpeta .ssh del servidor (del vostre root)
cd .ssh

6. Afegir la vostra informació al fitxer de claus autoritzades
cat id_rsa_usuari.pub >> authorized_keys

7. Modificar els permissos d'accés del fitxer de claus autoritzades
chmod 0600 authorized_keys


Us desconnecteu de l'ssh i torneu a connectar... i ja no us demanarà el password.
Si voleu connectar-vos a un altre servidor heu de repetir els passos a partir 3.