29 de novembre 2006

Accedir amb Samba a un domini Windows 2003 Server

La comanda per connectar una unitat de xarxa desde Linux d'un servidor Windows 2003 server amb un domini haurai de ser smbmount. Però pot ser que us falli...
$smbmount //servidor/carpeta ~/carpetacompartida
cli_negprot: SMB signing is mandatory and we have disabled it.
20535: protocol negotiation failed
SMB connection failed


Aquesta és una altra manera de realitzar la connexió:
mount -t cifs -o username=usuari //servidor/carpeta ~/carpetacompartida


si no podeu executar la comanda mount poseu sudo al davant (per executar-ho com a root) o modifiqueu el SUID bit de la comanda mount amb
chmod +s /bin/mount