06 de juliol 2006

[inclassificable] humor amarillu (tirant a negre)

De tots és coneguda la mala llet dels japonesos que no te limits...via FayerWayer