03 de juliol 2006

[firefox] accedeix a les opcions interntes de firefox

Per accedir als parèmetres de configuració del firefox podeu fer-ho escrivint la següent adreça URL:
about:config

Us apareixerà una llista amb els paràmetres interns i els seus valors, que es poden modificar...