19 de maig 2006

[linux] restaurar la base de dades de paquets RPM

Si teniu problemes amb synaptic o amb la comanda rpm i no podeu instal·lar o actualitzar el sistema podeu restaurar la base de dades de paquets RPM amb la comanda:
rpm --rebuilddb