30 de maig 2006

[linux] escoltar so en flash i firefox

Si no escolteu so quan executeu flash amb firefox i linux podeu fer servir alguna de les següents solucions:

  1. Executar la comanda artsdsp firefox. Podeu automatitzar-ho editant la icona del KDE o Gnome i posar artsdsp davant de firefox.

  2. Editant l'arxiu /etc/mozilla-firefox/mozilla-firefoxrc o ~/.mozilla/firefox/rc
    i afegir (o modificar) la linia FIREFOX_DSP="arts"