22 de febrer 2006

[Linux] forçar la comprovació dels discs en el següent reinici (fsck)

Per forçar un fsck de les particions es pot utilitzar la comanda shutdown amb el paràmetre -F
Per exemple:
#shutdown -rF now
per a més informació consultar el manual del shutdown (man shutdown)