01 de desembre 2005

[Palm][Linux] sincronitzar la palm amb linux USB

Jo ho he fet amb la Tungsten G5
Necessites:
  1. pilot-link per sincronitzar http://www.pilot-link.org/
  2. jpilot com a gestor http://www.jpilot.org/ (també podeu fer servir kpilot, etc)
  3. provar si el vostre linux reconeix la palm: mireu si existeix /dev/pilot quan connecteu la palm al port USB.
  4. Si NO apareix cal crear el següent arxiu: /etc/udev/rules.d/10-visor.rules
  5. poseu-hi el següent contingut: BUS="usb", SYSFS{product}="palmOne*", KERNEL="ttyUSB[13579]", SYMLINK="pilot"
  6. al connectar la palm al port USB hauria de crear-se l'arxiu /dev/pilot
  7. configurar el jpilot a /dev/pilot