12 de desembre 2005

[Linux] iniciar aplicacions X d'una altra màquina

Per iniciar aplicacions X d'una màquina remota cal realitzar els següents passos:
1. establir connexió SSH amb la màquina remota: ssh -X host_remot
2. iniciar les aplicacions X

si no funciona revisar els següents punts:
  • accés remot del servidor local: iniciar gdmsetup (demana password de root) i desmarcar si ho està l'opció: Seguretat -> Inabilita sempre les connexions TCP al servidor X
  • executar: xhost +host_remot per permetre la connexió entrant (en el meu host)
  • executar: export DISPLAY=meu_host:0.0 (en el host remot)