23 de novembre 2005

[LaTeX] fer que enumeri les subsubsections

Per fer que els tí­tols de les seccions apareguin numerades les subsubsections cal afegir \setcounter{secnumdepth}{4} abans dels includes en el document principal
El valor 4 es pot incrementar segons el nivell de profunditat desitjat. Aquesta opció no modifica la profunditat de l'índex (toc o taula de contingut)