05 de setembre 2006

[latex] canviar el color de la font

Per canviar el color de la font amb latex cal incloure el paquet de color
\usepackage{color}

Llavors cal incloure el tag textcolor per modificar el color del text
\textcolor{color}{text en color}

Per exemple
\textcolor{red}{text en vermell}