16 de gener 2006

[LaTeX] subsubsubsection amb latex

Si voleu continuar amb les seccions més enllà d'una subsubsection (subsubsubsection no existeix) heu de començar amb els paràgrafs...

\paragraph
\subparagraph
...

1 comentarios:

Bernat ha dit...

Si no fa el salt de linia cal reescriure la comanda:

\paragraph
\makeatletter
\renewcommand{\paragraph}{\@startsection{paragraph}{4}{\z@}{-3.25ex \@plus
-1ex \@minus -.2ex}{1.5ex \@plus .2ex}{\normalfont\normalsize\bfseries}}
\makeatother

cal fer el mateix amb la comanda \subparagraph